Τιμοκατάλογος

  Χαμηλή περίοδος
23/5 - 4/6   28/8 - 21/9
Μεσαία περίοδος
5/6 - 9/7
Υψηλή περίοδος
10/7 - 27/8
  RR BB RR BB RR BB
Single room 37 43 44 50 54 60
Double room 51 63 62 74 72 84
Triple room 68 86 80 98 94 112
Quadruple room 81 105 95 119 107 131
Superior room 62 74 72 84 85 97

* (BB) Με πρωϊνό
* (RR) Χωρίς πρωϊνό