Τιμοκατάλογος

  Χαμηλή περίοδος
26/5 - 4/6   28/8 - 21/9
Μεσαία περίοδος
5/6 - 9/7
Υψηλή περίοδος
10/7 - 27/8
  ΧΠ ΜΠ ΧΠ ΜΠ ΧΠ ΜΠ
Single room 34 42 40 48 49 57
Double room 46 62 56 72 65 81
Triple room 62 86 73 97 85 109
Quadruple room 74 106 86 118 97 129
Superior room 56 72 65 81 77 93

* (ΜΠ) Με πρωϊνό
* (ΧΠ) Χωρίς πρωϊνό